Distributor

เชียงใหม่

ค้นหาตามจังหวัด

รายชื่อตัวแทน

 • บจก. เชียงใหม่สยามทีวี (สาขาที่ 00002)

  ที่อยู่ : 111/3 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  โทร. : 053-276111 
  Fax : 053-281444

 • บจก. เชียงใหม่สยามทีวี (สาขาจอมทอง)

  ที่อยู่ : 198 หมู่ที่ 9 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
  โทร. : 053-342222

 • บจก. เชียงใหม่สยามทีวี

  ที่อยู่ : 111/1 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  โทร. : 053282222

 • บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่

  ที่อยู่ : 94 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทร. : TEL.052005170 
  FAX.052005198

 • บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาหางดง

  ที่อยู่ : 433/4-5 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  โทร. : TEL.053447939 
  FAX.053447942

 • บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ เชี่ยงใหม่(สันทราย)

  ที่อยู่ : 49 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
  โทร. : TEL.053352456
  FAX.053352453

 • บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ เชี่ยงใหม่(สันทราย)

  ที่อยู่ : 49 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
  โทร. : TEL.053352456
  FAX.053352453

พาร์ทเนอร์กว่า 50 แบรนด์

ติดต่อฝ่ายขาย

โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะติดต่อกลับไป