ตู้แช่ Smoothie เย็นเป็นวุ้น

 ตู้แช่ Smoothie ,ตู้แช่เย็นเป็นวุ้น,ตู้แช่เบียร์เย็นเป็นวุ้น

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ตู้แช่ Smoothie FF-152SB (5.3Q)
ตู้แช่ Smoothie FF-152SB (5.3Q) บรรจุได้ 40 ขวด ตู้แช่เบียร์วุ้น ขนาด 150L / 5.3Q / บรรจุได้ 40ข.....
ตู้แช่ Smoothie FF-192SB (6.7Q) (56 ขวด)
FF-192SB (6.7Q) (56 ขวด) บรรจุได้ 56 ขวด ตู้แช่เบียร์วุ้น ขนาด 190L / 6.7Q / บรรจุได้ 56ขวด ตะกร.....
ตู้แช่ Smoothie FF-232SB (70 ขวด)
 FF-232SB บรรจุได้ 70 ขวด ตู้แช่เบียร์วุ้น ขนาด 230L / 8.2Q / บรรจุได้ 70ขวด  ตะกร้าเต.....
ตู้แช่ Smoothie FF-282SB (90 ขวด)
 FF-282SB บรรจุได้ 90 ขวด ตู้แช่เบียร์วุ้น ขนาด 282L / 10.00 / บรรจุได้ 90ขวด ตะกร้าเต็มตู้.....