ตู้แช่แบบสเตนเลส

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ตู้แช่ Stainless Steel FR-1CSC (11Q)
FR-1CSC (11Q) ตู้แบบเคาน์เตอร์ 1 ประตู Stainless Steel Dimention(WxHxD)(mm) 1200x750x850 วัสดุภาย.....
ตู้แช่ Stainless Steel FR-1CSF(11Q)
FR-1CSF(11Q) ตู้แบบเคาน์เตอร์ 1 ประตู Stainless Steel Dimention(WxHxD)(mm) 1200x750x850 วัสดุภายน.....
ตู้แช่ Stainless Steel FR-2CSC(13Q)
FR-2CSC(13Q) ตู้แบบเคาน์เตอร์ 2 ประตู Stainless Steel Dimention(WxHxD)(mm) 1500x750x850 วัสดุภายน.....
ตู้แช่ Stainless Steel FR-2CSF(13Q)
FR-2CSF(13Q) ตู้แบบเคาน์เตอร์ 2 ประตู Stainless Steel Dimention(WxHxD)(mm) 1500x750x850 วัสดุภายน.....
ตู้แช่ Stainless Steel FR-2DSC(20Q)
FR-2DSC(20Q) Dimention (WxHxD)(mm)680x750x2050 ตู้แช่เย็นมินิมาร์ท 2 ประตู Stainless Steel วัสดุภ.....
ตู้แช่ Stainless Steel FR-2DSF(20Q)
FR-2DSF(20Q) ตู้แช่แข็งมินิมาร์ท 2 ประตู Stainless Steel วัสดุภายนอกทำด้วย Stainless Steel#22 HL .....
ตู้แช่ Stainless Steel FR-3CSC(16Q)
FR-3CSC(16Q) ตู้แบบเคาน์เตอร์ 3 ประตู Stainless Steel วัสดุภายนอกทำด้วย Stainless Steel#22 HL วัส.....
ตู้แช่ Stainless Steel FR-3CSF(16Q)
FR-3CSF(16Q) ตู้แบบเคาน์เตอร์ 3 ประตู Stainless Steel วัสดุภายนอกทำด้วย Stainless Steel#22 HL วัส.....
ตู้แช่ Stainless Steel FR-4DSC(43Q)
FR-4DSC(43Q) ตู้แช่เย็นมินิมาร์ท 4 ประตู Stainless Steel วัสดุภายนอกทำด้วย Stainless Steel#22 HL .....