ศูนย์บริการ

ภาค จังหวัด ชื่อศูนย์บริการ ที่อยู่ โทรศัพท์ศูนย์
สำหรับเว็บ์
โทรศัพท์มือถือ
สำหรับเว็บ
พื้นที่ให้บริการ
เหนือ เพชรบูรณ์ อำนวยอิเล็คทรอนิกส์ 531/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง 056721723 089-9579620, 086-2040134 จ.เพชรบูรณ์ ทุกอำเภอ
เหนือ กำแพงเพชร เอ็นพี อิเล็คทรอนิคส์ 48 ถ.ราษฎร์รวมใจ อ.เมือง 055712125   จ.กำแพงเพชร
เหนือ นครสวรรค์ เอ็นพี อิเล็คทรอนิคส์ นครสวรรค์ 1176//18 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง 056000578 062-2543916 จ.นครสวรรค์
เหนือ อุตรดิตถ์ ไทยมาร์ท 1/94-97,99-103 ถ.สำราญรืนย์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 055442166-8   จ.อุตรดิตถ์ / สุโขทัย / แพร่ / พิษณุโลก
เหนือ พะเยา ทองอิเล็คโทรนิคส์ 69 ม.15 ร่องคำศรีชุม ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา 054889035   อ.เมือง พะเยา
เหนือ เชียงราย ร้านชุมพลอิเล็กโทรนิคส์ เชียงราย 750/3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เวียง อ.เมือง 053740016 086-6563535, 087-7322230 จ.เชียงราย และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เหนือ เชียงราย บริษัท สยามนาโน อีเลคทริค เซ็นเตอร์ จำกัด 99/14 ม.13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย 053-774774 ต่อ 111 088-5478585 จ.เชียงราย
เหนือ เชึยงใหม่ บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด 111/1 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ 053276111   จ.เชียงราย , จ.เชียงใหม่ , จ.ลำพูน
เหนือ พิษณุโลก บริษัท ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 379/6 ม.7 ต.สมอแข อ.เมือง 055-378666 ต่อ 119,130   อ.เมือง,บางระกำ,พรหมพิราม,บางกระทุ่ม,วังทอง,วัดโบสถ์,สินค้าที่ซื้อจากไทยมาร์ท
             
อีสาน ร้อยเอ็ด วิวัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 454/3-4 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมือง 043520459 089-7098103 จ.ร้อยเอ็ด ทุกอำเภอ /จ. กาฬสินธุ์ อ.เมือง,กุฉินารายณ์,กมลาไสย,นามน / จ.มหาสารคาม อ.เมือง,บรบือ,วาปีปทุม,แกดำ
อีสาน นครราชสีมา ไชยอิเล็กทรอนิกส์(ปากช่อง) 38-40 ถ.เทศบาล14 อ.ปากช่อง 044311464 081-8777205 จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง , สีคิ้ว , มวกเหล็ก , กลางดง
อีสาน อุบลราชธานี เอส.พี.บี.อิเล็กทรอนิกส์ 3 ซ.15 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง 045355375 081-4963808 จ.อุบลราชธานี ทุกอำเภอ
อีสาน นครราชสีมา ไฮแม็กซ์อีเล็คโทรนิคส์ 271 ถ.สรรพสิทธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 044289189 089-5784542, 086-3171228 จ.นครราชสีมา
อีสาน บุรีรัมย์ ร้านวายเจอิเล็กทริกส์ 577/2 ถ.รอบเมือง ต.อิสาณ อ.เมือง 044161155 081-7254667, 095-6171296 จ.บุรีรัมย์
อีสาน นครราชสีมา ไชยอิเล็กทรอนิกส์(เมือง) 226/11 ม.10 ต.หัวทะเล อ.เมือง 044257275-6   เมือง นครราชสีมา
             
กลาง ราชบุรี สนอิเล็คโทรนิคส์ 5 ถ.โฆษิตสกุล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง 032212003   จังหวัดราชบุรี ทุกอำเภอ
กลาง เพชรบุรี คลีนิกเครื่องเย็น 32 ซ.4 วัฒนธรรม ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมือง 032400500 086-6046800, 032-400700 จ.เพชรบุรี ทุกอำเภอ / จ.ประจวบฯ อ.หัวหิน
กลาง ตราด อิเล็กทรอนิกส์(สาขาตราด) 325/3 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง 03952033 083-0744349 จ.ตราด อ.เกาะกูด เกาะช้าง เขาสมิง คลองใหญ่ บ่อไร่ อ.เมือง แหลมงอบ
กลาง สิงห์บุรี ธนัญชัยอีเล็คทรอนิคส์ 654/1 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง 036520384 081-5877485 สิงห์บุรี/ลพบุรี/อ่างทอง/ชัยนาท (ระยะทางไปกลับไม่เกิน 150 กม.)
กลาง สุพรรณบุรี เอ็น ที เอส อิเลคทริค 18/21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัด อ.เมือง 035503356   จ.สุพรรณบุรี
กลาง ชลบุรี เทคนิค 44 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา 038311803 089-4019295 จ.ชลบุรี
กลาง นครปฐม โฟร์เอสอิเล็กทรอนิกส์ 39/4-5 ม.5 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 034-246064-5   จ.นครปฐม
กลาง ชัยนาท นรินทร์เครื่องเย็น 580 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง 056-421300 082-9422609 จ.ชัยนาท
กลาง พระนครศรีอยุธยา ธนวรรณอินเตอร์คูล 117/1 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 035-335779 081-8224313 จ.พระนครศรีอยุธยา
             
ใต้ นราธิวาส ริซกี อิเล็กทรอนิกส์ 4-6 ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมือง 073521868 080-8713185 จ.นราธิวาส
ใต้ สุราษฎร์ธานี เลียงเอียะเฮง 3/225-226 ม.3 ถ.นาเนียน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 077264222, 077264777   จ.สุราษฎร์ธานี
ใต้ ระนอง ภักดีเครื่องเย็น(เจ๊ต้อย) 86/160 ม.2 ถ.ระนองธานี-นายัง ต.บางบอน อ.เมือง 077824719 089-8663469, 089-8742790 จ.ระนอง
ใต้ นครศรีธรรมราช เอส.พี.อิเลคโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ 305/11 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง     นครศรีธรรมราช
ใต้ ชุมพร หจก.เจริญกิจ ไฮเทค 5/57 ถ.หมู่บ้านอวยชัย ต.ขันเงิน อ.หลังสวน 077581032,
077581994
084-3060970 จ.ชุมพร
ใต้ พัทลุง บริษัท ซีเอชพัทลุง จำกัด 102 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง 074610464 098-6719738 จ.พัทลุง
ใต้ สงขลา บริษัท ช ช้าง จำกัด 444/9 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ 074427408-10   สงขลา
ใต้ สุราษฎร์ธานี ส.รวมช่างและอะไหล่ 204/40 ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 077286331 081-6771363 จ.สุราษฎร์ธานี
ใต้ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหินอิเลคโทรนิคส์ 41/31 ถ.ชมสินธุ์ เลียบทางรถไฟ อ.หัวหิน 032531054, 032513152   อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ใต้ ตรัง ร้านเทคนิเชี่ยล 71/11 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 075230534 083-6459390, 086-7712981 จ.ตรัง
ใต้ ยะลา อาร์บี 12 เซอร์วิส 47/8 ถ.ผังเมือง1 ต.สะเตง อ.เมือง 073-203830 087-2866355 อ.เมือง จ.ยะลา และอ.ใกล้เคียง
ใต้ ภูเก็ต บริษัท คูลทรี เซลส์เซอร์วิส จำกัด 36/3 ม.1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง 076-529592 095-2569755 จ.ภูเก็ต
ใต้ สตูล อามีนแอร์/ไฟฟ้า 977 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู 074-830301 081-0942127 จ.สตูล และภาคใต้
ใต้ กระบี่ ปกาสัยแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 235/3 ม.11 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ 075-656534 089-2123311 จ.กระบี่