ศูนย์บริการภาคใต้

หจก. หจก. อี.แอนด์ อี เซอร์วิส หจก. อี.แอนด์ อี เซอร์วิส 69/169 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห   อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 ใต้ 081 957 6023 074 426 551         จ.สงขลา
ร้าน เกาะยายฉิมเครื่องเย็น เกาะยายฉิมเครื่องเย็น 55/6 หมู่ที่5 ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77230 ใต้   081-8222754 032-697339 pct.1994@hotmail.com   3 7701 00383 59 7 จ.ประจวบคีรีขันธ์
ร้าน แดงแอร์ แดงแอร์ 170/1 หมู่ที่3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา กระบี่ 81150 ใต้ 075-684803 080-1409397   bbr.1012@hotmail.com   0 1055 52051 26 1 เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายจากทางร้าน