ศูนย์บริการภาคอีสาน

ร้าน มีสตางค์ เซอร์วิส มีสตางค์ เซอร์วิส 65/3 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง เลย 42000 อีสาน   089-569 2052 042-033220 mestarng@hotmail.com   3 4209 01368 70 0 จ.เลย 
ร้าน เค.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง เค.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง 491/4 ถนนวิทยธำรงค์ ต.ในเมือง  อำเภอเมือง ยโสธร 35000 อีสาน 045 714 959 089 888 5775 045 724 589 nattaphol.knservice@gmail.com knservice2012@gmail.com 3 3501 00550 19 5 จ.ยโสธร
ร้าน เมืองช้างอิเล็กทรอนิกส์ เมืองช้างอิเล็กทรอนิกส์ 34 ซอยตาดอก ต.ในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 อีสาน   090 040 9659   pongjun.ele@gmail.com   1 3199 00129 65 8 จ.สุรินทร์,จ.บุรีรัมย์(อ.บ้านกรวด,อ.ประโคนชัย,อ.กระสัง)
ร้าน ธวัชชัย เซอร์วิส ธวัชชัยเซอร์วิส 108/90 หมู่4 ถ.อนามัย ต.ในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 อีสาน 081 546 3549 081 974 4966       3 8399 00151 84 1 จ.ขอนแก่น
บจก. แสงวิจิตร เทรดดิ้ง บจ.แสงวิจิตร เทรดดิ้ง 112/1 ม.16 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 อีสาน 082 103 8244 042 972 588 042 743 535     0 4755 53000 24 2 จ.สกลนคร
ร้าน วิมลอิเล็กทริค แอนด์ เซอร์วิส วิมลอิเล็กทริค แอนด์ เซอร์วิส 342/7 ม.5 ซ.บ้านหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง  อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อีสาน 081 729 4106 042 347 957   wimolelectric-op@hotmail.com   3 4013 00087 570 จ.อุดรธานี,จังหวัดหนองคาย,จ.หนองบัวลำภู