ศูนย์บริการภาคเหนือ

บจก. บริษัท ฟิวเจอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จำกัด ฟิวเจอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส  30/19 หมู่ที่5 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 เหนือ 053-240117-8 089 755 3519 053-240058 acc.futurechiangmai@gmail.com   0 0505 57000 47 5 จังหวัดเชียงใหม่
ร้าน ร้านดอนไชยแอร์ ดอนไชยแอร์ 238/1 ม.7 ตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน ลำปาง 52160 เหนือ 054-291 204 089 999 3002   donchaiair.service@gmail.com   3 1020 02449 81 7 อ.เถิน จ.ลำปาง ไม่เกิน 30 กม.จากที่ตั้งร้าน
บจก. บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จำกัด วีควิก 111 หมู่ที่25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 87000 เหนือ 053-153311 ต่อ 2,110 088-258 0733 053-153111#110 service.vquickteam@gmail.com part.sinthanee@gmail.com 0 5755 32000 12 9 จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
ร้าน สมศักดิ์อิเลคทรอนิคส์ สมศักดิ์อิเลคทรอนิคส์ 59 ถนนบ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 เหนือ 054 620165 090 893 1662 054 620 165 saksan.md@gmail.com sairang.j@hotmail.com 3 5601 01042965 จ.แพร่
ร้าน เลิฟเซอร์วิส เลิฟเซอร์วิส 257/15 ม.4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 เหนือ 053 321 215 081 724 5262         เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายจากทางร้าน